Ultra mini-invasive sonographically guided carpal tunnel release: a preliminary report

Ultra małoinwazyjna operacja zespołu kanału nadgarstka w asyście USG: wstępne wyniki

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.5.28

Abstract

Ultra mini-invasive sonographically guided carpal tunnel release allows division only the deepest fibrous layer of the retinaculum, leaving intact the more superficial palmar layer. It uses a special retrograde hook-knife. The operation can be safely performed in a dressing room (not in the operative theatre) which significantly reduces costs and waste, comparing to standard technique of carpal tunnel decompression. Twelve patients, 10 women and 2 men, in the mean age of 54 years, with clinically and electrophysiologically confirmed carpal tunnel syndrome were operated on in using ultra mini-invasive, sonographically guided technique. The results were assessed at 2 weeks post-operatively. Ten patients declared complete resolution of symptoms typical for CTS. Seven of these patients who were employed, returned to work within 2 weeks. Two patients failed to improve and they were operated on 1,5 month later with small incision technique. ). Intraoperatively, an enormously thickened flexor retinaculum was found, what may (in part) explain failure of the first, “ultra-mini” operation.

Streszczenie

Ultra małoinwazyjne odbarczenie kanału nadgarstka, jest techniką umożliwiającą przecięcie głębokiej warstwy troczka zginaczy pod kontrolą USG wykorzystującą nóż hakowy wsteczny, wprowadzony przez cięcie skórne długości 1-3 mm. Operacja może być bezpiecznie wykonana w gabinecie zabiegowym, co pozwala na redukcję kosztów oraz zmniejszenie ilości odpadów, w porównaniu do standardowego leczenia operacyjnego. U 12 pacjentów z klinicznie i elektrofizjologicznie potwierdzonym ZKN wykonano dekompresją kanału nadgarstka przez przecięcie troczka zginaczy, opisaną technika. U 10 pacjentów uzyskano ustąpienie dolegliwości. 2 pacjentów wymagało reoperacji techniką małego cięcia po ok 1,5 miesiąca od pierwszego zabiegu i w obu przypadkach śródoperacyjnie stwierdzono istotnie pogrubiały troczek zginaczy. Siedem osób (wszyscy czynni zawodowo) wróciło do pracy w ciągu 2 tygodni.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019