Radiographic analysis of stability after implantation of three different cementless short femoral stems – five year follow-up

Analiza radiologiczna stabilności trzech różnych krótkich trzpieni w alloplastyce stawu biodrowego – obserwacja pięcioletnia

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.5.33

Abstract

Introduction. In a five-year follow-up comparative study we will present the outcomes after implantation of three cementless short femoral stems : MINIHIP (Corin), SMF (Smith&Nephew) and FURLONG EVOLUTION (jRi).

Material and methods. We have analysed the data of 180 patients (88 females, 92 males), in three groups of 60 patients, each group using a different implant. Evaluation of the radiographic outcomes was assessed for: subsidence, angular stem migration, stress shielding, malalignment and periprosthetic fractures.

Results and Conclusion. SMF stem is less stable in comparison to MINIMHIP and EVOLUTION, differences are statistically significant, in vertical (subsidence P=0,011) and in angular migration (frontal plane-varus P=0,008). We didn’t find statistically significant differences comparing MINIMHIP and EVOLUTION stems in vertical and angular migration. Revision hip arthroplasty was necessary only after implantation of the SMF stem 6 cases. All three stems can be implanted using minimally invasive direct anterior approach /DAA/. All three stems can be replaced using a conventional hip stem if revision hip arthroplasty is necessary.

Streszczenie

Wstęp. W naszej pracy obejmującej co najmniej 5 letni okres obserwacji prezentujemy wyniki implantacji trzech różnych krótkich bezcementowych trzpieni endoprotezy stawu biodrowego: MINIHIP (Corin), SMF (Smith&Nephew) oraz FURLONG EVOLUTION (jRi).

Materiał i metody. W naszym materiale przeanalizowaliśmy trzy grupy, liczące po 60 pacjentów, dla danego typu trzpienia, łącznie 180 pacjentów (88 kobiet, 92 mężczyzn). Analiza radiologiczna wyników obejmowała migrację osiową trzpieni(zagłębianie), kątowe przemieszczenie w płaszczyźnie czołowej i w bocznej, reakcję kostną na ucisk (stress shielding), błędne osadzenie trzpienia oraz złamanie okołooperacyjne kości udowej.

Wyniki i wnioski. Omawiane trzy modele krótkich trzpieni mogą być stosowane w technice małoinwazyjnej alloplastyki stawu biodrowego. W ocenie stabilności osadzenia kostnego trzpień SMF jest trzpieniem najmniej stabilnym osiowo (zagłębianie) P=0,011 oraz kątowo w płaszczyźnie czołowej (szpotawość/koślawość) P=0,008. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w stabilności osiowej i kątowej trzpieni MINIMHIP i EVOLUTION. Wszystkie powyższe trzpienie mogą być wymienione na trzpienie konwencjonalne w zabiegach alloplastyki rewizyjnej stawu biodrowego. Zabiegi rewizji konieczne były tylko w grupie trzpienia SMF (w 6 przypadkach).

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019