Failure of the femoral stem – condyle junction in a semiconstrained knee prosthesis. Analysis of two cases

Uszkodzenie połączenia trzpień – element udowy w półzwiązanej endoprotezie stawu kolanowego. Analiza dwóch przypadków

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.6.37

Abstract

Failure of the stem – condyle junction in a modular knee prosthesis is a rare phenomenon, but it has been described and carries serious consequences. Loosening of the femoral component increases the loads acting on the stem – condyle junction and increases the risk of fatigue fracture of the implant. The aim of this paper was to describe two cases of such damage in the revision semiconstrained prosthesis with used stems and sleeves.

Streszczenie

Uszkodzenie połączenia trzpień – element udowy w modularnych endoprotezach rewizyjnych stawu kolanowego nie jest zjawiskiem częstym, ale opisywanym i niosącym poważne konsekwencje. Obluzowanie elementu udowego zwiększa obciążenia działające w miejscu łączenia z trzpieniem i zwiększa ryzyko złamania zmęczeniowego implantu. W pracy przedstawiono opis i analizę dwóch przypadków takiego uszkodzenia w rewizyjnej endoprotezie półzwiązanej z zastosowanymi trzpieniami i sleevami.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019