The value of the rehabilitation treatment in the non-specific low back pain

Wartość leczenia usprawniającego w leczeniu niespecyficznych bólów części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.6.35

Abstract

Nowadays, pains in the lumbosacral region of the spine are one of the most common spinal illnesses in general. Non-specific back pain of this episode occurs in almost 85% of cases. Its etiopathogenesis is elaborate to determine, but the patient’s lifestyle is of great importance - the profession and physical effort during sports activities. Referring to current data from international literature, the fundamental therapeutic method in the nonspecific pain of the lumbosacral spine should be rehabilitation treatment. The article refers to and discusses a set of relaxation positions and exercises recommended in this condition.

Streszczenie

W obecnych czasach bóle części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa są jednymi z najczęściej występujących bólów kręgosłupa w ogóle. Niespecyficzny ból pleców tego odcinka występuje w prawie 85% przypadków. Jego etiopatogeneza jest trudna do ustalenia, jednak dużą rolę odgrywa prowadzony przez pacjenta styl życia – wykonywana praca oraz podejmowany wysiłek fizyczny podczas aktywności sportowych. Odwołując się do aktualnych danych z międzynarodowego piśmiennictwa, podstawową metodą terapeutyczną w niespecyficznym bólu części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa powinno być leczenie usprawniające. W pracy został przywołany i omówiony zestaw pozycji relaksacyjnych oraz ćwiczeń zalecanych w tym schorzeniu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019