Intravascular papillary endothelial hyperplasia (Masson’s tumor) – rare localization in forefoot area. Case report

Wewnątrznaczyniowa brodawkowata hiperplazja komórek endotelialnych (guz Massona) – rzadka lokalizacja w obrębie przodostopia. Opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.6.36

Abstract

Masson’s tumor is benign change on vascular basis located in skin and subcutaneous tissue of limbs, corpus , neck and head. In this report we present a case of rear tumor location in the foot of 30 year old male. Atypical nad recurrent clinical history of the tumor, non traumatic origin, clinical manifestation suggesting ganglioma, unconsistent imagining and insufficient biopsy results can lead easy to wrong diagnosis. Awerness of Masson tumor location on the foot can help orthopaedic surgeon to make faster decision of surgical treatment.

Streszczenie

Guz Massona jest łagodną zmianą o podłożu naczyniowym występującą w skórze i tkance podskórnej kończyn, tułowia, szyi i głowy. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek rzadkiej lokalizacji guza w obrębie stopy u 30-letniego mężczyzny. Występujący nietypowy i nawrotowy przebieg kliniczny zmiany niezwiązany z urazem, badanie kliniczne sugerujące bardzo często ganglion, niejednoznaczność badań obrazowych oraz biopsyjnych mogą prowadzić do łatwej omyłki diagnostycznej. Znajomość występowania w tej okolicy guza Massona może ułatwić ortopedzie podjęcia decyzji o wczesnym leczeniu operacyjnym.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019