Wspomnienie. Prof. dr hab. n. med. Lesław Łabaziewicz (1931-2019)

Wspomnienie. Prof. dr hab. n. med. Lesław Łabaziewicz (1931-2019)

Abstract

Wspomnienie

Streszczenie

Profesor Lesław Łabaziewicz urodził się 12 maja 1931 roku we Lwowie w rodzinie nauczycielskiej. Liceum ogólnokształcące ukończył w Poznaniu w 1950 roku. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu 31 października 1955 roku. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymał 27 kwietnia 1967 roku za pracę pt. „Biomechanika dziecięcego biodra szpotawego oraz jego funkcjonalna i radiologiczna przebudowa po leczeniu operacyjnym”. Promotorem pracy był Profesor Wiktor Dega. Dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał 18 listopada 1987 roku na podstawie dysertacji pt. „Przebudowa stawu biodrowego u dzieci po leczeniu operacyjnym jego wrodzonego zwichnięcia”. Etat docenta otrzymał 23 stycznia 1990 roku, stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Poznaniu 1 kwietnia 1997 roku, tytuł profesora nauk medycznych 20 sierpnia 2001 roku. 

Profesor Łabaziewicz całą swoją pracę zawodową, naukową i kliniczną związał z Kliniką Profesora Wiktora Degi w Poznaniu. Tutaj uzyskał specjalizację I i II stopnia, asystenturę, etat adiunkta, docenturę, profesurę i objął kierownictwo Katedry i Kliniki Ortopedii. Kierował Kliniką do 31 grudnia 2001 roku, to jest do czasu przejścia na emeryturę. Profesor Łabaziewicz pełnił szereg ważnych funkcji w Polskim Towarzystwie Ortopedycznym i Traumatologicznym, wśród których należy szczególnie wymienić stanowisko Redaktora Naczelnego najstarszego polskiego ortopedycznego periodyku jaką jest Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. Od 1980 do 1984 roku był Profesor Przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a w latach 1997-2001 członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Był promotorem 5 doktoratów i kierownikiem 18 specjalizujących się lekarzy w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jest autorem i współautorem 86 publikacji naukowych, był patronem naukowym wielu sympozjów, w tym GICD (Group International Cotrel Dubousset) organizowanym w Poznaniu w 1995 roku i I Sympozjum Chirurgii Kręgosłupa AO organizowanym również w Poznaniu w 2000 roku. 

Profesor Łabaziewicz zalicza się do grona najwybitniejszych polskich ortopedów o niezwykle wszechstronnych zainteresowaniach. Był odznaczony licznymi wyróżnieniami, a wśród nich między innymi: Nagrodą I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w leczeniu wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci oraz członkostwem honorowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Z innych szczególnych zainteresowań Profesora należy wymienić: deformacje i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, protezoplastykę stawów oraz zagadnienia wrodzonej stopy końsko-szpotawej. Ostatnią publikacją, której Profesor Lesław Łabaziewicz jest współautorem wraz z Profesorem Andrzejem Nowakowskim to „Podręcznik pisania medycznych prac naukowych” z położeniem szczególnego nacisku na zasady etyczne towarzyszące prowadzonym pracom badawczym.

Profesor Łabaziewicz był człowiekiem niezwykle otwartym nie tylko w sprawach ortopedycznych, jego życzliwość i wrażliwość na sprawy społeczne była powszechnie znana. 

Profesor miał szczególny dar bycia trochę innym, zwłaszcza w zażyłości z książkami i czasopismami w literaturze naukowej w ogóle, a także nowościami wybiegającymi poza lektury ściśle naukowe (popularnonaukowe), śledząc co dzieje się w nauce rozumianej jako część ogólnoludzkiej kultury.

Podczas XXXVIII Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Warszawie w Teatrze Wielkim (10.09.2010 r.) został Profesor uhonorowany Medalem Wiktora Degi za wybitne osiągnięcia naukowe i zawodowe dla Polskiej i Światowej Ortopedii.

Medal swojego Mistrza jest wprawdzie podkreśleniem jego wybitnych osiągnięć, aczkolwiek sam odznaczony wyrażał się o nich nader skromnie.


„Jeno na dnie Twojej wielkiej duszy będzie pamięć, której nic nie skruszy”


Odszedł od Nas 4 grudnia 2019 roku.
Profesor Andrzej Nowakowski

Emerytowany Kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa

Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019
2/2019