Initial evaluation of outcomes of surgical treatment of patients with advanced degenerative disease of the first metatarsophalangeal joint

Wstępna ocena wyników leczenia operacyjnego pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.1-2.3

Abstract

Nowadays, arthrodesis is the most commonly performed surgical treatment in the treatment of severe degenerative diseases of the first metatarsophalangeal joint (MTP-1). So far, the MTP-1 arthrodesis has been treated as the “gold standard” for patients with severe hallux rigidus. This has been proven in a number of retrospective and comparative studies. However, the classical arthrodesis has not yet been compared with modern procedures involving the implantation of a bioabsorbable dynamic spacer – RegJoint™ . In this study an attempt was made to evaluate early outcomes of surgical treatment in patients with advanced degenerative disease of MTP-1. The first group was treated with RegJoint™ implants, the second group underwent classical MTP-1 joint arthrodesis.The analysis has shown that the modern interposition arthroplasty technique using a bioabsorbable, copolymer dynamic spacer – Reg-Joint™ has brought a similar level of relief in pain as in the case of a conventional arthrodesis, while providing a motion function, minimizing the difficulty of potential conversion to classical arthrodesis.

Streszczenie

Obecnie artrodeza jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w leczeniu ciężkiej postaci choroby zwyrodnieniowej pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego (MTP-I). Do tej pory artrodeza MTP- I była traktowana jako „złoty standard” u pacjentów z ciężkim paluchem sztywnym. Zostało to dowiedzione w szeregu badań retrospektywnych oraz porównawczych. Do tej pory nie porównywano jednak klasycznej artrodezy z nowoczesnymi technikami implantacji biowchłanialnego spacer’a dynamicznego – RegJoint™. W poniższej pracy podjęto próbę oceny wczesnych wyników leczenia operacyjnego u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu MTP I. Pierwsza grupa poddana została zabiegom implantacji RegJoint™, w drugiej grupie wykonano klasyczną artodezę stawu MTP I. Przeprowadzona analiza dowiodła, iż nowoczesna technika artroplastyki interpozycyjnej z zastosowaniem bioabsorbowalnego, kopolimerowego spacer’a dynamicznego – RegJoint™ wykazała podobną ulgę w bólu jak w przypadku artrodezy klasycznej, zapewniając jednocześnie funkcję ruchu, minimalizując dodatkowo trudności w potencjalnej konwersji do artrodezy klasycznej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019