25th anniversary of the German-Polish Friendship Circle of Orthopedics and Traumatology (1995-2020)

25 rocznica Niemiecko-Polskiego Koła Przyjaciół Ortopedii i Traumatologii (1995-2020)

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.8

Abstract

The German-Polish Friendship Circle of Orthopedics and Trauma was established in 1995 in Germany, originally called “the Friendship Circle of the Polish Society of Orthopedics and Traumatology”. The founders of the Circle were Prof. Johannes Breitenfelder (Brakel/Westfalen), dr.Barbara Czernicka and dr. Jacek Czernicki (Munich), prof. Jörg Gekeler (Sindelfingen), dr. Michał von Grabowski (Illingen/Saar) with wife Vilia, prof. Hans-Rudolf Henche (Rheinfelden), dr. Rutger Hundt (Baden-Baden), prof. Günter Janssen, doc. dr. Eberhard Knöfler (Erfurt), dr. Burkhard Maaz (Meerbusch), prof. Michael Menge (Ludwigshafen) prof. Heinz Mittelmeier (Homburg/Saar), prof. Wolfram Neumann (Magdeburg) prof. Witold Ramotowski (Warsaw), dr. Andreas Rat (Münchberg), prof. Lothar Rabenseifner (Offenburg), prof. Engelbert Seeber (Dessau) and dr. Klaus-Dieter Wessels. According to the first charter of the Circle, its main tasks were to establish and develop contacts between German and Polish orthopedists, to promote the development of Polish orthopedics and traumatology and related medical fields, to enable the training of Polish doctors in leading German clinics, to support their scientific research and organization of joint scientific conferences and training sessions - the first four were held biannually in Poland. Since 2004, they have been organized annually, alternately in Poland and Germany.

Streszczenie

Niemiecko-Polskie Koło Przyjaciół Ortopedii i Traumatologii powołane zostało w 1995 roku w Niemczech, pierwotnie pod nazwą „Koło Przyjaciół Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”. Założycielami Koła byli prof. Johannes Breitenfelder (Brakel/Westfalen), dr Barbara i dr Jacek Czernicki (Monachium), prof. Jörg Gekeler (Sindelfingen), dr Michał von Grabowski (Illingen/Saar) z żoną Vilią, prof. Hans-Rudolf Henche (Rheinfelden), dr Rutger Hundt (Baden-Baden), prof. Günter Janssen, doc. dr Eberhard Knöfler (Erfurt), dr Burkhard Maaz (Meerbusch), prof. Michael Menge (Ludwigshafen) prof. Heinz Mittelmeier (Homburg/Saar), prof. Wolfram Neumann (Magdeburg) prof. Witold Ramotowski (Warszawa), dr Andreas Rat (Münchberg), prof. Lothar Rabenseifner (Offenburg), prof. Engelbert Seeber (Dessau) i dr Klaus-Dieter Wessels. Zgodnie z pierwszym statutem Koła, jego głównymi zadaniami były nawiązanie i rozbudowa kontaktów pomiędzy niemieckimi i polskimi ortopedami, popieranie rozwoju polskiej ortopedii i traumatologii oraz pokrewnych dziedzin medycyny, umożliwienie szkolenia polskich lekarzy w wiodących klinikach niemieckich, wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz organizowanie wspólnych konferencji naukowo-szkoleniowych – pierwsze cztery z nich odbyły się w odstępach dwurocznych na terenie Polski. Od 2004 r. organizowane są one w miarę możliwości corocznie, naprzemiennie w Polsce i w Niemczech.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019