Supercapsular percutaneously assisted total hip arthroplasty minimal invasive posterior hip approach (SuperPATH)

Małoinwazyjnym dostęp tylny w endoprotezoplastyce stawu biodrowego (SuperPATH)

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.7

Abstract

Introduction. SuperPATH approach is a new minimal invasive approach for hip replacement with subsequent less soft tissue damage.

Material and Methods. For this treatment, we operated 13 hips in 12 patients with coxarthrosis. Four men and eight women. Average age was 58 (42-71) years. Follow-up continued for 24,6 months (19-33).

Results. Conversion to postero-lateral approach was needed in 3 patients. 66% patients were able to function without crutches up to 6 weeks post surgery. Mean Harris Hip Score (HHS) 6 weeks after operation was 92.9 and the Oxford Hip Score was 53.8.

Conclusions. Minimal invasive approach SuperPATH is a method which allows retention of all muscle attachments, capsular reconstruction and ilio-tibial band preservation. This approach is safe, with simple conversion to postero-lateral approach.

Streszczenie

Wstęp. Dostęp operacyjny SuperPATH jest nowym małoinwazyjnym dostępem do stawu biodrowego w endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Materiał i metody. Z zastosowanie tej techniki operacyjnej zoperowano 13 stawów biodrowych u 12 chorych z chorobą zwyrodnieniową. Czterech mężczyzn i osiem kobiet. Średnia wieku 58 lat (42-71). Okres obserwacji wynosi 24,6 miesiąca (19-33).

Wyniki. Konwersja do dostępu tylno-bocznego była konieczna u 3 chorych. 66% chorych odstawiło kule łokciowe przed upływem 6 tygodni od operacji. Średni wynik po 6 tygodniach od operacji w skali Harris Hip Score (HHS) wynosił 92.9 i w skali Oxford Hip Score 53.8.

Wnioski. Małoinwazyjny dostęp SuperPATH jest techniką operacyjną dającą możliwość zachowania wszystkich przyczepów mięśniowych, pełnej rekonstrukcji torebki stawowej i oszczędzenia pasma biodrowo-piszczelowego. Jest to bezpieczna metoda leczenia, z łatwą możliwością konwersji do dostępu tylno-bocznego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019