German progenitors of Polish orthopedists

Niemieccy protoplaści polskich ortopedów

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.9

Abstract

The profiles of outstanding German orthopedists were presented as well as the influence they had on the development of Polish orthopedics. Their greatest achievements for European and world orthopedics have been outlined as well. Special attention was given to those luminaries of the German orthopedics under whom Ireneusz Wierzejewski, the creator of modern Polish orthopedics, began his studies, had his clinical practice and developed his professional interests. Among them, special attention is due to Ottmar Angerer, Fritz Lange, Albert Hoffe and Konrad Biesalski.

Streszczenie

Przedstawiono sylwetki wybitnych ortopedów niemieckich oraz wpływu, jaki wywarli oni na rozwój ortopedii polskiej. Naświetlono ich największe osiągnięcia dla europejskiej i światowej ortopedii. Szczególną uwagę poświęcono tym luminarzom ortopedii niemieckiej, u których rozpoczynał studia, podejmował praktykę kliniczną oraz rozwijał swoje zainteresowania zawodowe Ireneusz Wierzejewski – twórca nowoczesnej ortopedii Polskiej. Należy wśród nich szczególnie wyróżnić Ottmara Angerera, Fritza Langego, Alberta Hoffe, a także Konrada Biesalskiego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019