Operative treatment of pediatric diaphyseal both-bone forearm fractures with flexible intramedullary fixation

Operacyjne leczenie złamań trzonów kości przedramienia u dzieci za pomocą elastycznej stabilizacji śródszpikowe

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.6

Abstract

Forearm fractures constitute the largest group of injuries in children’s musculoskeletal system. When treating these injuries, we strive to achieve a complete union, not forgetting to restore the correct axis and limb length, which later determines proper functioning of the upper limb. As far as treatment is concerned, the operative method of choice selected more and more is the elastic (flexible) intramedullary fixation. The aim of this study is to evaluate the treatment outcomes of diaphyseal both-bone forearm fractures in children using flexible intramedullary fixation based on the materials of the Pediatric Orthopedics and Rehabilitation Department of the Medical University of Lublin. 120 patients were hospitalized in 2014-2018 in the Pediatric Orthopedics and Rehabilitation Department of the Medical University of Lublin due to fractures of both forearm bones. The study group consisted of 63 patients classified and treated surgically with stable elastic intramedullary fixation according to the Metaizeau method. As a result of the analysis, the authors conclude that the operative management of the diaphyseal both-bone forearm fractures with flexible intramedullary fixation enables the restoration of anatomical conditions of the limb, rapid mobilization of the limb and is associated with a relatively small number of complications.

Streszczenie

Najliczniejszą grupę obrażeń narządu ruchu u dzieci stanowią złamania okolicy przedramienia. Podczas leczenia urazów tego typu dążymy do pełnego zrostu nie zapominając o odzyskaniu prawidłowej osi oraz długości kończyny, co stanowi o późniejszym prawidłowym funkcjonowaniu kończyny górnej. W postępowaniu leczniczym coraz częściej sięgamy po metodę elastycznego zespolenia śródszpikowego, jako metodę operacyjną z wyboru. Celem pracy jest ocena wyników leczenia złamań trzonów obu kości przedramienia u dzieci za pomocą elastycznej stabilizacji śródszpikowej na podstawie materiału Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM w Lublinie w latach 2014-2018 hospitalizowano 120 pacjentów, którzy doznali złamań trzonów obu kości przedramienia. Grupa badawcza składała się z 63 pacjentów zakwalifikowanych oraz leczonych operacyjnie przy pomocy elastycznego stabilnego zespolenia śródszpikowego według metody Metaizeau. W wyniku podjętych analiz autorzy stwierdzają, że operacyjne zaopatrzenie złamania trzonów kości przedramienia metodą elastycznej stabilizacji śródszpikowej pozwala na odtworzenie warunków anatomicznych operowanej kończyny, uzyskanie szybkiej sprawności oraz związane jest ze stosunkowo małym odsetkiem powikłań.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019