Kinematic alignment in total knee arthroplasty

Osiowanie kinematyczne w artroplastyce stawu kolanowego

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.4

Abstract

The ultimate goal of total knee arthroplasty (TKA) is to produce a well aligned and balanced knee replacement. The current standard is to create the neutral overall alignment of the lower limb with a joint line perpendicular to the mechanical axis disregarding native joint line orientation and constitutional alignment which are the philosophies of mechanical alignment (MA). Recent studies have questioned if a mechanical aligned knee may cause problems related to ligament disbalancing that could explain the high rate of disappointed patients, of almost 25% in some reports. As restoration of the mechanical axis of the leg (neutral hip-knee-ankle angle) is not targeted restoring knee kinematics to normal, kinematic alignment (KA) has been developed in order to improve ligament tension and balance and consequently a pati-ent’s knee function and pain control. The aim of this article is to describe the philosophy of KA including biomechanical aspects, surgery techniques and to compare with MA as well.

Streszczenie

Głównym celem endoprotezoplastyki stawu kolanowego jest wytworzenie prawidłowego balansu więzadłowego i prawidłowej osi stawu kolanowego. Obecnym standardem jest dążenie do uzyskania neutralnej osi całej kończyny dolnej z linią stawową prostopadłą do osi mechanicznej – filozofia osiowania mechanicznego (mechanical alignment – MA). Najnowsze badania stawiają pytanie, czy mechaniczne osiowanie protezy kolana nie stwarza problemów związanych z niewłaściwym balansowaniem więzadłowym, co może być odpowiedzialne za wysoki odsetek pacjentów rozczarowanych wynikiem zabiegu (według niektórych badań, do 25%). Ponieważ odtworzenie mechanicznej osi kończyny dolnej, neutralnego kąta między stawem biodrowym, kolanowym i skokowym (hip-knee-ankle angle HKA) nie odtwarza naturalnej kinematyki stawu kolanowego, powstała idea osiowania kinematycznego (kinematic alignment – KA). Ma ona na celu poprawę napięcia i balansu więzadłowego, a przez to poprawę funkcji kolana oraz kontroli bólu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie filozofii osiowania kinematycznego (KA) z uwzględnieniem aspektów biomechanicznych, technik operacyjnych oraz porównania jej z osiowaniem mechanicznym (MA).

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019