Robotics and navigation in total knee arthroplasty

Robotyka i nawigacja w endoprotezoplastyce całkowitej stawu kolanowego

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.3

Abstract

In the last two decades we could realize a lot of technical support to perform total knee arthroplasties, starting with the robotic systems in the nineties of the last century. Following those methods the navigation systems were introduced first in a computed tomogram based version second in image free versions. Now we are discussing about the advantages of patient specific instruments or custom made protheses built by “rapid recovery” technology in special laboratories and still there is unknown, which is the goal of total knee arthroplasty: Restoration of leg axis within the Miculicz´line or kinematic alignment with slide varus or valgus deformity depending on the preoperative situation. Even the robotic systems in TKA have a renaissance. In this review the historical development is summed up and a critical estimation is done comparing the visible results of these attempts to get better results in TKA.

Streszczenie

W endoprotezoplastyce stawu kolanowego w ciągu ostatnich dwudziestu lat wprowadzono wiele ulepszeń technologicznych. Proces ten rozpoczął się wprowadzeniem robotyki w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Następnie wprowadzono systemy nawigacyjne, bazujące początkowo na tomografii komputerowej, aby później przejść na wersje “bez zdjęciowe”. Obecnie coraz częściej prowadzone są dyskusje na temat przewagi nowych systemów, takich jak indywidualnie zamawiane dla pacjenta instrumentaria, czy protezy. Wszystko to dzieje się pod znakiem “Rapid Recovery” tzn. przyspieszenia pooperacyjnej rekonwalescencji chorego. Nadal jednak bez odpowiedzi pozostaje pytanie: jaki jest cel endoprotezoplastyki stawu kolanowego: rekonstrukcja osi kończyny – opierając się na linii Mikulicza (mechanical alignment); czy pozostawienie pewnej naturalnej koślawości lub szpotawości – opierając się na sytuacji przedoperacyjnej (kinamatic alignment). W chwili obecnej następuje renesans robotyki w chirurgii stawu kolanowego. Niniejszy artykuł ma podsumować rozwój operacyjnych metod w endoprotezoplastyce stawu kolanowego, oraz porównać ich rezultaty uwzględniając próby poprawy wyników pooperacyjnych alloplastyki kolana.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019
4/2019
3/2019