Dr. Kazimierz Pollak, M.D., Ph.D. – orthopedic surgeon, the last assistant to Professor Franciszek Raszeja

Doktor n. med. Kazimierz Pollak – chirurg-ortopeda, ostatni asystent profesora Franciszka Raszei

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.5-6.4

Abstract

Dr. Kazimierz Pollak, M.D., Ph.D. was a student of the renowned serologist and immunologist, Professor Ludwik Hirszfeld, and an assistant to Professor Franciszek Raszeja, with whom he provided assistance to the sick in the ghetto. On 21 July 1942, when assisting Professor Raszeja, he was shot by the SS members when operating on the well-known pre-war art merchant Abe Gutnajer.

Streszczenie

Dr n. med. Kazimierz Pollak był uczniem znanego serologa i immunologa prof. Ludwika Hirszfelda, a także asystentem prof Franciszka Raszei, z którym ofiarnie niósł pomoc chorym w getcie. Zginął 21 lipca 1942 roku zastrzelony przez esesmanów podczas operacji znanego przedwojennego marszanda Abe Gutnajera asystując profesorowi Raszei.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Łączony zeszyt 5-6(85) 2020
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019