Laudation delivered on 19 September 2020 during the General Meeting of the Polish Society of Orthopedics and Traumatology at Artus Court in Gdańsk

Laudacja wygłoszona 19 września 2020 roku podczas uroczystego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Dworze Artusa w Gdańsku

Abstract

Laudation delivered on 19 September 2020 during the General Meeting of the Polish Society of Orthopedics and Traumatology at Artus Court in Gdańsk, on the occasion of awarding the “medal of the Mayor of the City of Gdańsk” to dr. Michał Tadeusz Wacław von Grabowski for his outstanding service and contributions to Gdańsk

Streszczenie

Laudacja wygłoszona 19 września 2020 roku podczas uroczystego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Dworze Artusa w Gdańsku, z okazji nadania Doktorowi Michałowi Tadeuszowi Wacławowi von Grabowskiemu „Medalu Prezydenta Miasta Gdańska” za szczególne zasługi dla Gdańska


Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Łączony zeszyt 5-6(85) 2020
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019