Enhanced recovery after surgery – possibility of implementation in the department of orthopedics and spine surgery in Poland

Protokół ERAS – współczesna kompleksowa formuła opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia – możliwości wprowadzenia w oddziale ortopedycznym i chirurgii kręgosłupa w Polsce

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.5-6.6

Abstract

The enhanced recovery after surgery protocol (ERAS) – is generally modern comprehensive perioperative care to improve the treatment results. It is more widely used in surgery, including orthopedics. Implementation of the ERAS protocol has been shown to accelerate post-operative recovery, shorten hospital stays, increase patient satisfaction, and improve clinical outcome. This article describes the main elements of the ERAS protocol with the stages that are possible to implement in Polish conditions.

Streszczenie

Protokół ERAS (enhanced recovery after surgery) – współczesna kompleksowa formuła opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach chirurgii, także w ortopedii. Wykazano, że wdrożenie protokołu ERAS przyspiesza powrót do zdrowia po operacji, skraca pobyt w szpitalu, zwiększa satysfakcję pacjenta i poprawia wynik kliniczny. W tej pracy zostały opisane główne elementy protokołu z opisaniem etapów, które w polskich warunkach są możliwe do wdrożenia.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Łączony zeszyt 5-6(85) 2020
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019