Surgical site infections in spine surgery focused literature review. Case report

Przegląd aktualnej literatury dotyczący zakażeń w chirurgii kręgosłupa. Opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.5-6.5

Abstract

Surgical site infections are a serious problem in spine surgery, they significantly extend the patient’s stay in the ward, are associated with very high costs of patient treatment, and also have a negative impact on the final clinical results and may modify the treatment plan. The article presents the current literature outline concerning the risk factors of perioperative infections in spine surgery and the procedure. A clinical case of a patient was described, where the infection led to misfortune of the original treatment plan and the possibility of obtaining only a partial clinical improvement in the patient.

Streszczenie

Powikłania septyczne są poważnym problemem w chirurgii kręgosłupa, znacznie wydłużają pobyt pacjenta na oddziale, wiążą się z bardzo wysokimi kosztami leczenia pacjenta, a także mają negatywny wpływ na ostateczny wynik kliniczny i mogą modyfikować pierwotnie plan leczenia. W artykule przedstawiono aktualny zarys literatury dotyczącej czynników ryzyka zakażeń okołooperacyjnych w chirurgii kręgosłupa. Opisano przypadek kliniczny pacjenta, w którym infekcja doprowadziła do niepowodzenia pierwotnego planu leczenia, konieczności jego modyfikacji i możliwości uzyskania tylko częściowej klinicznej poprawy.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Łączony zeszyt 5-6(85) 2020
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019