Management of hipovascular non-union of ulna with implant destabilization in patient treated due to both forearm bone shafts fracture – a case report

Leczenie hipowaskularnego stawu rzekomego kości łokciowej z towarzyszącą destabilizacją zespolenia u chorego leczonego z powodu złamania trzonów obu kości przedramienia – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2021.86.1.2

Abstract

A clinical case report of a 26-year-old patient with an open fracture of both forearm shafts without known comorbidities, who, during treatment, developed a non-union of the ulna with destabilization of the implants. After another fracture stabilization procedure, debridgement of the fracture ends and filling the bone gap with frozen allogenic bone grafts, union was obtained. In this paper, the authors consider possible causes of fracture healing problems in this patient based on the available literature.

Streszczenie

Opis przypadku klinicznego 26-letniego chorego z otwartym złamaniem obu kości przedramienia bez znanych dodatkowych obciążeń zdrowotnych u którego w trakcie leczenia, doszło do wytworzenia stawu rzekomego kości łokciowej oraz destabilizacji materiału zespalającego. Po wykonaniu ponownego zabiegu stabilizującego złamanie, oczyszczeniu odłamów oraz wypełnienia ubytku kości z użyciem mrożonych przeszczepów kostnych uzyskano zrost. W tej pracy autorzy rozważają możliwe przyczyny problemów z gojeniem złamania u tego pacjenta na podstawie dostępnej literatury.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020