The comparison of results in treating primary degenerative lesions of the hip joint using the cementless total hip arthroplasty method with the Corail and Fitmore stems

Porównanie wyników leczenia pierwotnych zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego metodą aloplastyki bezcementowej z wykorzystaniem trzpienia endoprotezy Corail oraz Fitmore

DOI: 10.31139/chnriop.2021.86.1.5

Abstract

The aim of this study is to clinically assess the results of a total hip arthroplasty surgery among patients with idiopathic hip degenerative lesions. These patients were treated using endoprosthesis with the standard Corail stem and the short Fitmore stem. The scope of this assessment includes surgeries carried out in the Provincial Hospital Complex in Kalisz in the Department of Orthopedics and Traumatology during years 2012-2015. In total, 64 patients with 70 endoprosthetics were analyzed (including 6 bilateral hip replacements). To assess the results before and after the treatment, both HHS and WOMAC scales were applied. The results achieved after the hip arthroplasty with both stem types were very similar and both produce good results for the patients. These results that are close to both Polish and international statistics.

Streszczenie

W prezentowanej pracy poddane zostały ocenie klinicznej wyniki operacji aloplastyki stawu biodrowego u osób z idiopatyczną choroba zwyrodnieniową stawu biodrowego. Pacjenci ci zostali poddani endoprotezoplastyce z zastosowaniem trzpieni endoprotez standardowej Corail i krótkotrzpieniowej Fitmore. Ocena dotyczy zabiegów wykonanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu w Oddziale Ortopedyczno Urazowym w latach 2012-2015. Łącznie analizie poddano 64 chorych, u których wykonano 70 endoprotez (w tym 6 obustronnie). Do oceny przed oraz po aloplastyce użyto skal HHS oraz WOMAC. Uzyskane wyniki po zabiegu aloplastyki stawu biodrowego niezależnie od zastosowanego trzpienia są do siebie bardzo zbliżone i dają bardzo dobre rezultaty dla pacjentów co nie odbiega od polskich i światowych statystyk.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020