Non-microsurgical replantation (composite graft with palmar pocketing) – a case report of successful reintegration of distal finger amputation

Replantacja bez zespolenia mikrochirurgicznego – opis przypadku udanej reintegracji amputowanej dystalnej części palca ręki

DOI: 10.31139/chnriop.2021.86.1.1

Abstract

Microvascular replantation in not always feasible for distal finger amputations. Our work presents a case of 23-year-old woman who suffered an amputation of index finger at the level of nail base. She was disqualified from microvascular replantation, however, the cooperation with Replantation Service resulted in an uncommon method of treatment, which resulted in excellent functional and aesthetic outcome. Composite grafting for fingertip amputations is a unique procedure which enables preserving original tissue with its function. We consider composite grafting to be a valuable adjunct to the wide range of methods for treating distal finger amputiations.

Streszczenie

Replantacja z zespoleniem mikrochirurgicznym nie zawsze jest zasadnym rozwiązaniem w amputacjach dystalnej części palców ręki. W naszej pracy chcemy przedstawić przypadek 23-letniej Pacjentki która doznała amputacji na wysokości podstawy paznokcia palca wskazującego. Pacjentka została zdyskwalifikowana z mikrochirurgicznej replantacji. Jednak, dzięki współpracy z Serwisem Replantacyjnym, zastosowano niecodziennie rozwiązanie, które dało świetny wynik czynnościowy i estetyczny. Replantacja bez zespolenia mikrochirurgicznego dla amputowanych dystalnych części opuszek jest wyjątkową metodą, która pozwala na przeżycie własnych tkanek oraz utrzymanie ich funkcji. Uważamy tę technikę za cenne dopełnienie szerokiego spektrum technik używanych w leczeniu amputacji w obrębie dystalnej części palców ręki.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020