Periprosthetic fractures in the hip joint – own study by the Department of Orthopedics and Traumatology in Kalisz

Złamania okołoprotezowe stawu biodrowego – opracowanie własne Kliniki Ortopedii i Traumatologii w Kaliszu

DOI: 10.31139/chnriop.2021.86.1.4

Abstract

Every year, the number of total hip replacement treatments increases and along with it, so does the number of local and systemic complications, including periprosthetic fractures. These fractures usually occur among elderly people with deteriorated bone quality and other general and neurological disorders. Treatment of periprosthetic femoral fractures imposes a difficult and complex medical problem, which requires adequate experience and a rational combination of traumatological and orthopedical knowledge from the surgeon. In this article we review management of periprosthetic femoral fractures in the Department of Orthopedics and Traumatology in Kalisz.

Streszczenie

Wzrastająca z roku na rok liczba przeprowadzanych zabiegów endoportezoplastyki stawu biodrowego niesie za sobą zwiększającą się liczbę powikłań ogólnych i miejscowych, w tym także złamań okołoprotezowych. Złamania te zazwyczaj występują u osób w wieku starszym, u których często oprócz osłabionej tkanki kostnej mamy do czynienia z zaburzeniami internistycznymi i neurologicznymi. Leczenie złamań okołoprotezowych kości udowej stanowi trudny i złożony problem leczniczy oraz wymaga od operatora odpowiedniego doświadczenia i racjonalnego połączenie traumatologii i ortopedii. W pracy przedstawiono sposoby zaopatrywania złamań okołoprotezowych kości udowej w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Kaliszu.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020