Dr. Kazimierz Grzebień – Wiktor Dega’s Poznań school of orthopedic in Toruń

Dr Kazimierz Grzebień – poznańska szkoła ortopedyczna Wiktora Degi w Toruniu

DOI: 10.31139/chnriop.2021.86.3.1

Abstract

Dr Kazimierz Grzebień was born in November26, 1928 in Kościerzyna. He received his medical degree at the Faculty of Medicine at the Medical Academy of Poznań on November 11, 1953 and started to work at the Orthopedic Clinic in Poznań, headed by prof. Wiktor Dega. He worked at the clinic until October 30, 1971. From April, 1972 to November 30, 1994 , he was the Head of the Orthopedic and Trauma Department at the Provincial Hospital in Toruń. On every occasion he made note of the brilliant and innovative method of treatments and rehabilitation applied by Prof. Wiktor Dega. He died on December 14, 2003, on the day of the opening of the symposium in Warsaw celebrating the 75th anniversary of Polish orthopedics, of which he was a great luminary.

Streszczenie

Dr Kazimierz Grzebień urodził się 26 listopada 1928 roku w Kościerzynie. Dyplom lekarza uzyskał w dniu 11 listopada 1953 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i podjął pracę w Klinice Ortopedii w Poznaniu, kierowanej przez prof. Wiktora Degę. W Klinice pracował do 30 października 1971 roku. Od kwietnia 1972 roku do 30 listopada 1994 rok był Ordynatorem Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Przy każdej okazji wspominał genialne i nowatorskie metody leczenia i rehabilitacji stosowane przez Profesora Wiktora Degę. Zmarł 14 grudnia 2003 roku, w dniu rozpoczęcia w Warszawie uroczystego sympozjum z okazji 75-lecia polskiej ortopedii, której był wielkim luminarzem.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020