Reversed shoulder arthroplasty in treatment of proximal humeral fractures – early results in Department of Orthopaedics, Traumatology and Oncology, Regional Hospital in Torun, Poland

Odwrócona aloplastyka stawu ramiennego jako metoda leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej – wczesne wyniki Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i Onkologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

DOI: 10.31139/chnriop.2021.86.3.4

Abstract

Introduction. Proximal humeral fractures (PHF) are a frequent finding, and still growing part of it needs to be treated operatively. Extending life expectancy, increasing percentage of osteoporotic fractures and progressive patients’ demand force surgeons to seek the best solutions of treating complex fractures. Just some teen years ago older patients who suffered a severe PHF were doomed to shoulder dysfunction. Today we can offer them a reversed shoulder arthroplasty (RSA)

Purpose. The aim of the paper was a clinical evaluation of the patients who were treated with RSA in a Regional Hospital.

Material and Methods. In years 2017-2021 in our department there were performed 41 RSAs and 5 TSAa (total anatomic shoulder arthroplasty). Earlier in 2010-2017 we performed 26 hemiarthroplasties. The procedures were done via delto-pectoral approach. The implant used were Aequalis Reversed Fracture (Tornier) and SMR (Lima).

Results. The patients were evaluated in a simplified manner after 6 months postop. Functional active range of motion and VAS score were noted.

Conclusions. In our department RSA is a well adopted method of treating complex PHFs, especially in elderly patients, and it yields overall good results and great percentage of satisfied patients.

Streszczenie

Wstęp. Złamania bliższego końca kości ramiennej są częstym zjawiskiem, a coraz większa część z nich wymaga leczenia operacyjnego. Rosnąca długość życia, zwiększający się odsetek złamań osteoporotycznych i wzrastające wymagania pacjentów zmuszają chirurgów ortopedów do poszukiwania najlepszych metod leczenia skomplikowanych złamań. Starszym pacjentom, którzy w naszych warunkach jeszcze kilkanaście lat temu byli skazani na znaczną dysfunkcję barku po skomplikowanym złamaniu bliższego końca kości ramiennej (bkkr) dziś możemy zaproponować endoprotezoplastykę odwróconą stawu ramiennego.

Cel. Celem pracy była ocena kliniczna chorych poddanych zabiegowi RSA z poziomu Szpitala Wojewódzkiego.

Materiał i Metoda. W latach 2017-2021 w naszym oddziale wykonano 41 zabiegów RSA i 5 TSA. Wcześniej w latach 2010-2017 wykonano 26 zabiegów aloplastyki połowiczej. Operacje wykonywane były z dostępu naramienno-piersiowego z użyciem 2 różnych implantów: Aequalis Reversed Fracture (Tornier) i SMR (Lima).

Wyniki. Chorych oceniano w skrócony sposób notując po 6 m-cach od zabiegu czynny zakres ruchu, głównie funkcjonalny oraz subiektywne odczucie bólu w skali VAS.

Wnioski. RSA jest w naszym oddziale przyjętą metodą leczenia trudnych złamań bkkr, zwłaszcza u osób starszych, która daje dobre wyniki funkcjonalne oraz wysoki odsetek zadowolonych pacjentów.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020