Definitive fixation of pelvic and acetabular fractures – current concepts

Ostateczne zaopatrzenie złamań obręczy miednicy i panewki stawu biodrowego – aktualne koncepcje

DOI: 10.31139/chnriop.2020.86.3.3

Abstract

Introduction. The most challenging injury in orthopedic surgery is pelvic trauma. There are different concepts of treatment strategies, specially in final treatment of pelvic ring and acetabular fractures.

Objectives. Analysis of recent studies and evaluation of treatment methods.

Materials and Methods. Analysis of 22 recent studies. Five papers met our inclusion criteria, that equated 745 patients.

Results. Patients hemodynamically unstable need to be resuscitated and „damage control” orthopedics is widely accepted method. Definitive treatment after fourth day should be performed. Some papers show that early, within 48 hours, definitive treatment of pelvic ring and acetabular fractures give similar or better results.

Conclusions. Tendency to early definitive treatment is widely observed and decreases mortality rates and complications.

Streszczenie

Wstęp. Złamania obręczy miednicy i panewki stawu biodrowego są jednymi z największych wyzwań pracy chirurga urazowego. Na świecie prezentowane są różne koncepcje postępowania, dotyczące czasu ostatecznego zaopatrzenia tych złamań.

Cel. Analiza współczesnego piśmiennictwa oraz opracowanie na jego podstawie czasu zaopatrzenia ostatecznego złamań obręczy miednicy i panewki stawu biodrowego.

Materiał i metody. Analiza 22 artykułów wskazanych przez wyszukiwarkę na podstawie słów kluczowych. Pięć artykułów zostało zaakceptowanych do analizy, brano pod uwagę prace prospektywne, na dużej liczbie pacjentów, co łącznie dało 745 pacjentów.

Wyniki. Powszechnie akceptowaną metodą zaopatrywania pacjentów hemodynamicznie niestabilnych ze złamaniami miednicy jest „damage control” oraz ostateczne zaopatrzenie po stabilizacji hemodynamicznej pacjenta, najczęściej po 4 dobie. Niektórzy autorzy wykazali, że wczesna, ostateczna, operacyjna stabilizacja złamań, w ciągu 48 godzin, daje dobre wyniki.

Wnioski. Obserwuje się wyraźną tendencję do ostatecznego operacyjnego zaopatrywania stabilnych hemodynamicznie pacjentów ze złamaniami miednicy w ciągu 48 godzin. W wyniku takiego postępowania obserwowana jest mniejsza śmiertelność oraz mniejsza liczba powikłań.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020