Chirurgia Narządów Ruchu
i Ortopedia Polska

Polish Orthopedics and TraumatologyProces recenzowania prac
 1. Cały proces recenzowania odbywa się elektronicznie.
 2. Lista recenzentów zamieszczona jest na stronie elektronicznej czasopisma.
 3. Jeśli praca została przyjęta przez Redakcję, to zostaje wysłana do dwóch recenzentów według ustalonego klucza tematycznego.
 4. Autor nie zna nazwisk recenzentów swojej pracy.
 5. Czas wykonania recenzji – 2 tygodnie.
 6. Praca po recenzji:
  • jeśli jedna recenzja jest negatywna, a druga pozytywna, praca zostaje wysłana do trzeciego recenzenta;
  • jeśli praca została odrzucona przez recenzentów, redakcja wysyła informację mailową do autora i podaje przyczynę odrzucenia;
  • jeśli praca została przyjęta przez recenzentów, ale pod warunkami poprawy lub uzupełnienia, redakcja odsyła pracę z uwagami do autora, autor powinien ponownie przesłać poprawioną lub uzupełnioną pracę;
  • Jeśli praca został zrecenzowana pozytywnie bez uwag, redakcja przesyła pracę do dalszego opracowania wydawniczego.
3/2019
2/2019
1/2019
6/2018
5/2018
4/2018