Kończyna górna i obręcz barkowa 20
5/2018
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018
6/2017