The official peer-reviewed journal of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
(PTOiTr - Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne) published since 1928

2022 (87) 3

CHIR. NARZADOW RUCHU ORTOP. POL, 2022: 3 (87)

CONTENTS

Złamanie przyśrodkowego plateau kości piszczelowej po jednoprzedziałowej endoprotezoplastyce stawu kolanowego – charakterystyka, czynniki ryzyka, patogeneza i metody leczenia. Przegląd literatury i opis przypadku
Historia osteosyntezy w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie badania narzędzi chirurgicznych wycofanych z bloku operacyjnego

ISSN 0009-479X

POL-index, Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, POLONA, Portico


Open Access


Creative Commons


Checked with anti-plagiarism programtest