The official peer-reviewed journal of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
(PTOiTr - Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne)
Published since 1928

December 2023 (88) 4

CHIR NARZĄDÓW RUCHU ORTOP POL, 2023: 4 (88)

CONTENTS

Porównanie wyników leczenia operacyjnego chorych z kręgozmykiem zwyrodnieniowym w obrębie kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego metodą spondylodezy międzytrzonowej (TLIF) i tylno-bocznej z otwartą i małoinwazyjną (MIS) stabilizacją przeznasadową
Przegląd współcześnie używanych klasyfikacji w ocenie położenia śrub przeznasadowych w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
Powrót do aktywności fizycznej po leczeniu operacyjnym zerwanego przyczepu dystalnego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
Deformacja „hook nail” paznokcia u dziecka – wady i zalety operacji z przeszczepem kostnym i płatem z kłębu kciuka. Analiza przypadku
Ocena zmian długości i wymiaru poprzecznego autogennego przeszczepu ze ścięgien mięśnia półścięgnistego i smukłego użytego do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) u pacjentów z aktywnymi chrząstkami wzrostowymi: analiza MRI
Anatomiczny opis ciała tłuszczowego okołokrzyżowego (PCFP) – krótki raport z oceny preparatów anatomicznych
Podziękowanie
X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Program i Streszczenia

e-ISSN 2956-4719
ISSN 0009-479X

Abstracted and indexed in: Arianta, Biblioteka Narodowa (The National Library), Warsaw, Poland, CEON, Crossref, Google Scholar, Index Copernicus (IC) – ICI Word of Journal, ICI Journals Master List, EBSCO, Portico, WordCat


Open Access


Creative Commons