The official peer-reviewed journal of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
(PTOiTr - Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne) published since 1928

2022 (87) 2

CHIR. NARZADOW RUCHU ORTOP. POL, 2022: 2 (87)

CONTENTS

Ocena częstości występowania powikłań podczas leczenia złamań trzonów kości przedramienia elastycznymi prętami śródszpikowymi u dzieci
Hipofosfatemia sprzężona z chromosomem X. Postępowanie ortopedyczne w środowisku multidyscyplinarnym
Rekonstrukcja kości piętowej u 3-letniego dziecka za pomocą unaczynionego płata z grzebienia kości biodrowej – wynik po 13. latach jako opis przypadku
Całkowite zerwanie przedniego przyczepu mięśnia pośladkowego większego z towarzyszącym urazem skalpacyjnym. Opis przypadku i zastosowanej techniki operacyjnej

ISSN 0009-479X

POL-index, Index Copernicus, Google Scholar, Crossref, POLONA, Portico


Open Access


Creative Commons


Checked with anti-plagiarism programtest