Resurfacing – a new method of cartilage injuries treatment, method description, own experience

Resurfacing – nowa metoda leczenia ubytków chrzęstnych stawu kolanowego, opis metody, doświadczenia własne

Abstract

Local full-thickness cartilage defects are frequently found during diagnosing and treating of knee joints. Often they occure as isolated spot damage of the cartilage surface of the femoral condyle or of the patellofemoral joint. Most of them occure in patients in the 4th decade of life. Leaving them untreated can lead to progressive degeneration of the joint and predispose to the development of osteoarthritis. Biological methods of articular cartilage defects’ repairment are continuously evolving, giving better results, but their usefulness decreases with age. Treatment of local cartilage defects of the knee in middle age becomes a big challenge, because patients are usually “too old” for biological treatment and “too young” for a total knee replacement. In addition, cartilage defects often occupy only a small part of the joint, leaving the rest unspoiled with no need for endoprosthesis. The aim of this work was to present the method of resurfacing of knee joint using Arthrosurface Inc., USA device in middle age patients with cartilage defects, in which we don’t want to perform total arthroplasty. 

Streszczenie

Miejscowe ubytki chrząstki pełnej grubości są często znajdywane w trakcie diagnostyki i leczenia stawów kolanowych. Często występują jako izolowane punktowe uszkodzenia powierzchni chrzęstnej kłykcia udowego czy stawu rzepkowo-udowego. Większość z nich występuje u pacjentów w czwartej dekadzie życia. Pozostawienie ich bez leczenia może skutkować postępującą degeneracją stawu i predysponuje do rozwoju artrozy. Biologiczne metody naprawcze ubytków chrząstki stawowej stale się rozwijają dając coraz lepsze wyniki, jednak ich przydatność maleje z wiekiem pacjentów. Leczenie miejscowych ubytków chrząstki stawu kolanowego u osób w średnim wieku staje się dużym wyzwaniem, gdyż z reguły są to pacjenci „za starzy” na leczenie biologiczne a „zbyt młodzi” na całkowitą aloplastykę stawu. Dodatkowo ubytki chrząstki często zajmują jedynie niewielką część stawu, pozostawiając resztę nie zmienioną chorobowo, nie wymagającą wymiany na endoprotezę. Celem pracy jest przybliżenie metody resurfacingu stawu kolanowego z użyciem implantów Arthrosurface Inc. USA jako sposobu leczenia pacjentów w średnim wieku z ubytkami chrzęstnymi, u których nie chcemy zastosować endoprotezoplastyki. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019