Ulnar nerve stability evaluation of 4 children with iatrogenic ulnar nerve palsy after closed reduction and percutaneous pinning of supracondylar humeral fracture

Ocena stabilności nerwu łokciowego u czwórki dzieci z uszkodzeniem nerwu łokciowego po przezskórnej stabilizacji złamania nadkłykciowego kości ramiennej

Abstract

Supracondylar fractures of children are still big clinical challenge. Altrough most of them are treated conservatively, displaced ones need to be reduced and fi xed in operative room, mostly by crossed percutaneus pinning. This case report 4 patients with iatrogenic ulnar nerve palsy after closed reduction and percutaneous pinning. Aim of this study is to evaluate if ulnar nerve is stable in groove of healthy limb and to estatimate if ulnar nerve instability can be one of risk factor of nerve injury. As discussion I try to fi nd studies that include an idea how to preserve ulnar nerve injury while introducing Kirschner wire from medial epicondyle.

Streszczenie

Złamania nadkłykciowe u dzieci są dużym wyzwaniem klinicznym. Złamania nieprzemieszczone leczone są zachowawczo w szynie gipsowej ramiennej. Złamania z przemieszczeniem odłamów wymagają zamkniętej repozycji i fi ksacji najczęściej przy pomocy dwóch skrzyżowanych drutów Kirschnera. Uszkodzenia nerwu łokciowego przy przezskórnym wprowadzaniu drutów Kirschnera są rzadkie. Praca ta jest opisem 4 przypadków dzieci ze złamaniem nadkłykciowym leczonych przezskórną stabilizacją z jatrogennym uszkodzeniem nerwu łokciowego. Celem tej pracy jest ocena kliniczna i badanie obrazowe uszkodzonego nerwu, zbadanie stabilności nerwu łokciowego po stronie zdrowej i ocena czy niestabilność nerwu łokciowego w rowku mogła mieć wpływ na jego uszkodzenie przy przezskórnym wprowadzaniu drutów Kirschnera. W dyskusji przykłady z literatury na uniknięcie uszkodzenia nerwu łokciowego przy przezskórnej stabilizacji drutami Kirschnera.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019