Evaluation of the outcomes of cementless metaphyseal hip arthroplasty in the treatment of hip osteoarthritis depending on the type of articulation used in a mid-term follow-up

Ocena wyników endoprotezoplastyki bezcementowej przynasadowej stawu biodrowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego w zależności od zastosowanej artykulacji stawowej w średnio długim okresie obserwacji

Abstract

Osteoarthritis is one of the most prevalent diseases of the locomotor system. Because of its increasing morbidity leading to more and more hip arthroplasty interventions the new types of articulation were developed. The purpose of the study was to evaluate the results of cementless hip arthroplasty depending on the type of the articulation used in patients of the Men’s Department of the District Hospital of Trauma and Orthopaedics in Piekary Śląskie in 2009-2011.

Streszczenie

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jednym z najczęstszych schorzeń narządu ruchu. Obserwowana w ostatnich latach zapadalność na te schorzenie doprowadziła do coraz większej liczby wykonywanych endoprotezoplastyk oraz rozwoju nowych rodzajów artykulacji stawowej. Celem pracy była analiza porównawcza wyników endoprotezoplastyki bezcementowej przynasadowej stawu biodrowego w zależności od rodzaju zastosowanej artykulacji w średnio długim okresie obserwacji u pacjentów leczonych w Oddziale Męskim Wojewódzkiego Szpitala Urazowego w Piekarach Śląskich w latach 2009-2011.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019