Symptomatology and diagnosis. Patellofemoral pain

Symptomatologia i diagnostyka. Ból w stawie rzepkowo-udowym

Abstract

Patellofemoral joint (PFJ) and it’s coexisting disorders are an essential clinical problem for orthopaedic surgeons. Literature is lacking of general population epidemiological studies that could confi rm an incidence rate of patellofemoral pain syndrome. Available studies are most often taken on a precise group of sport participants. In literature it is written that complaints coming from an anterior aspect of the knee joint are reported by 15-25% of patients connected with sports activity. In the United States of America from 2007 to 2011 7.3 % of all the patients that came forward to medical care were diagnosed with patellofemoral pain syndrome, which means almost 2,2 mln of patients. The most numerous group is women between 50-59 years of age. In addition, between 2007-2011, in the United States of America ,a constant increase of incidence rate was reported in all the population examined in terms of ageing. Anterior knee pain most often aff ects women, athletes, recreational sport participants (cross-fi t, squatting, jogging). The aim of this paper is to sort terminology, symptomatology and rules of diff erential diagnosis of patellofemoral pain syndrome.

Streszczenie

Staw rzepkowo-udowy i związane z nim stany chorobowe stanowią istotny problem kliniczny Ortopedów. Istnieje niewiele populacyjnych prac dokumentujących współczynnik chorobowości bólu w przedziale przednim stawu kolanowego, a powstałe doniesienia dotyczą najczęściej określonych grup sportowców. W piśmiennictwie szacuje się, że dolegliwości ze strony stawu rzepkowo-udowego podaje 15-25% osób związanych z uprawianiem sportu [1]. W Stanach Zjednoczonych w latach 2007-2011, u 7,3% chorych zgłaszających się do systemu opieki zdrowotnej rozpoznano PFS (Patellofemoral Pain Syndrome), co stanowi niespełna 2,2 mln pacjentów, wśród których najliczniejszą grupę stanowiły kobiety między 50-59 rokiem życia [2]. Ponadto w latach 2007-2011 w Stanach Zjednoczonych odnotowano stały wzrost liczby chorych, ze współczynnikiem chorobowości rosnącym w poszczególnych grupach wiekowych w miarę starzenia [2]. Ból w przedziale przednim stawu kolanowego dotyczy najczęściej kobiet, wyczynowych sportowców i osób rekreacyjnie uprawiających sport (cross-fi t, squatting, jogging) [3]. Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie terminologii, symptomatologii oraz zasad diagnostyki klinicznej bólu w przedziale przednim stawu kolanowego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019