Enhancement of bone fracture healing by ultrasound stimulation – 4 case reports

Wspomaganie zrostu tkanki kostnej za pomocą ultradźwięków – studium 4 przypadków

Abstract

The problems associated with treating bone fractures as well as frequently accompanying complications are still a challenge for modern orthopedics and traumatology. The duration of the healing process is different and depends on numerous individual circumstances. Various methods of accelerating these processes are currently being used; as well, alternative methods of treatment are being sought. Among the ones currently in use, invasive, related to surgery or local injection of various substances, and non-invasive methods, related to physiotherapeutic procedures, can be distinguished. One of the non-invasive methods is low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS). This article discusses the use of LIPUS in four cases: nonunion fracture of the clavicle, prolonged healing of a femoral fracture, a tibial stress fracture, and ipsilateral talus and calcaneal fracture. Summing up the discussed cases, the use of ultrasound is a positive and safe method of promoting bone healing. It is worth considering its use, especially in bone nonunion as an alternative to surgical treatment.

Streszczenie

Problematyka leczenia złamań kości i nierzadkich powikłań wciąż stanowi wyzwanie dla współczesnej ortopedii i traumatologii. Szybkość procesu gojenia jest różna i zależna od wielu uwarunkowań osobniczych. Obecnie wykorzystywane są różne metody przyspieszenia gojenia. Wśród stosowanych można wyróżnić inwazyjne lub nieinwazyjne. Jedną z metod są ultradźwięki o niskim natężeniu (LIPUS). W niniejszym artykule omówiono zastosowanie LIPUS w czterech przypadkach: brak zrostu obojczyka, przedłużający się zrost kości udowej, złamanie przeciążeniowe kości piszczelowej, złamanie ipsilateralne kości skokowej i piętowej. Podsumowując, użycie ultradźwięków stanowi dobrą i bezpieczną metodę wspomagania gojenia kości. Warto rozważyć ich zastosowanie szczególnie przy braku zrostu kości, jako alternatywę do leczenia operacyjnego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019