Hyperandrogenic syndromes and acne as potential causes of post-operative orthopaedic complications

Zespoły hiperandrogenne oraz trądzik jako potencjalne przyczyny powikłań operacji ortopedycznych

Abstract

Because of very good clinical outcomes, total hip arthroplasty is currently one of the most common orthopaedic procedures. While there are advantages of treating hip arthritis by performing a total hip arthropasty, there are also complications, which are rare but still pose a great threat. The most severe complications are septic or aseptic loosening of the prosthesis. The cause of aseptic loosening is usually unknown whereas the cause of infectious complications can often be identified. Chronic skin colonisation by different bacterial strains increases the risk of post-operative infections in the area surrounding implanted artificial devices, which are particularly susceptible to bacterial colonization. The risk of infection is thought to be caused by a lack of microcirculation, which plays an important role in the work of the immunological system and the distribution of antibiotics. The disturbance of the physiological bacterial flora in humans is often hard to diagnose; however there are some clinical situations that may suggest it. One of the symptoms of a disturbance in bacterial flora is acne and its co-existing hyperandrogenism syndrome. Propionibacterium acnes plays a vital part in the aetiology of acne skin changes. This bacterium, due to its ability to create biofilm, is a potential source of periprosthetic joint infections.

Streszczenie

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego ze względu na bardzo dobre wyniki kliniczne jest obecnie jedną z najczęściej wykonywanych procedur ortopedycznych. Rozważając zalety tego sposobu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego należy jednak pamiętać o możliwych powikłaniach, które choć występują rzadko, mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Najpoważniejszym powikłaniem jest obluzowanie protezy, septyczne lub aseptyczne. O ile w przypadku obluzowań aseptycznych przyczyna często bywa nieznana, o tyle w przypadku powikłań infekcyjnych czynnik sprawczy zwykle może być rozpoznany. Przewlekłe nosicielstwo i kolonizacja skóry przez różne szczepy bakterii niewątpliwie zwiększają ryzyko infekcji pooperacyjnych, a sztuczne elementy implantowane do organizmu, ze względu na brak mikrokrążenia umożliwiającego działanie układu immunologicznego oraz dystrybucję antybiotyków, są szczególnie wrażliwe na kolonizację bakteryjną. Fakt zaburzeń fizjologicznej flory bakteryjnej organizmu jest niejednokrotnie trudny do wykrycia, jednak istnieją sytuacje kliniczne mogące to sugerować. Tego typu objawem jest trądzik oraz często współistniejące z nim zespoły hiperandrogenizacji organizmu. W etiologii trądzikowatych zmian skórnych ważną rolę odgrywa z kolei Propionibacterium acnes, która to bakteria dzięki swoim zdolnościom do tworzenia biofilmu, jest także potencjalnym źródłem infekcji okołoprotezowych układu kostnego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019