Sudeck’s syndrome – big enemy of small injuries, literature review

Zespół Sudecka – wielki przeciwnik małych urazów, przegląd piśmiennictwa

Abstract

A complex regional pain syndrome also known as Sudeck’s syndrome is a chronic neurological disorder characterized by pain, edema, vasomotor instability, and motor weakness [1]. The Sudeck’s syndrome may occur as a result of a fracture or other mild form of injury. Additionally, it occurs quite often in hand surgery, which makes post-traumatic and post-operative care even more diffi cult. There is no specifi c diagnostic test for Sudeck’s syndrome. Diagnosis is usually based on medical history, clinical trial, additional studies and on the vigilance and experience of the attending physician [1, 5].

Streszczenie

Kompleksowy zespół bólu regionalnego nazywany również Zespołem Sudecka jest przewlekłym zaburzeniem neurologicznym dotyczącym kończyn charakteryzującym się bólem, obrzękiem, niestabilnością naczynioruchową oraz osłabieniem funkcji motorycznej [1]. Zespół Sudecka może wystąpić w wyniku złamania lub innej łagodniejszej formy urazu, dodatkowo jest dość częstym zjawiskiem w chirurgii ręki, co dość mocno utrudnia opiekę pooperacyjną. Nie ma swoistego testu diagnostycznego dla zespołu Sudecka, rozpoznanie zazwyczaj jest stawiane na podstawie wywiadu chorobowego, badania klinicznego, badań dodatkowych oraz na czujności i doświadczeniu lekarza prowadzącego [1, 5].

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019