Trans-metacarpal hand replantation – case report

Replantacja ręki na poziomie śródręcza – opis przypadku

Abstract

A 53-year old patient amputated his hand with a sheet metal guillotine while working in a workshop. After a preliminary assessment consisting of running diagnostics and wound dressing, he was transported and admitted to the Department of Orthopaedics and Traumatology of the Medical University of Gdańsk. The initial surgery took 8 hours. The microsurgical procedures consisted of anastomosis of the ulnar artery and three superficial veins. The radial artery remained unidentified. Ulnar, median and dorsal branch of the radial nerve neurorrhaphy was performed. Flexor and extensor tendons were sutured according to the standard protocol. Metacarpal osteosynthesis using K-wires, nail matrix perforation and forearm fasciotomy were performed. The patient was equipped with a cast. Antibiotics, fluids, LMWH and hyperbaric oxygen therapy were administered. While hospitalized, the patient experienced necrosis of the first radius and II finger as a result of insufficient arterial flow. Reamputation of the necrotic parts was necessary. As a result of immense tissue shortage, the defect was covered with a superficial inferior epigastric artery tubed flap. After detaching the dermal-tubed flap, the patient was treated in an outpatient clinic. He later returned to the Department several more times due to delayed wound healing. In the course of treatment, as well as reamputation of fingers I and II, a number of redressions were performed.

Streszczenie

Pacjent 53-letni doznał amputacji ręki narzędziem do cięcia blach. Po wstępnej diagnostyce i zaopatrzeniu ran w miejscowym SORze został przetransportowany do Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed w ramach Serwisu Replantacyjnego. Pierwotny, 8-godzinny zabieg, z wykorzystaniem technik mikrochirurgicznych, obejmował zszycie tętnicy łokciowej i trzech żył powierzchownych; tętnicy promieniowej nie udało się zidentyfikować. Zszyto nerw łokciowy, pośrodkowy i gałąź grzbietową nerwu promieniowego oraz ścięgna zginaczy i prostowników. Kości zespolono drutami Kirschnera. Wykonano nawiercenie płytek paznokciowych i fasciotomię. Zastosowano opatrunek gipsowy. Podano antybiotyki, płyny, heparynę, zastosowano terapię hiperbaryczną. W przebiegu hospitalizacji zaobserwowano martwicę I promienia i palca II wynikającą z niewydolności tętniczej. Dokonano resekcji martwiczej tkanki i ze wzglądu na duży ubytek skórny zdecydowano się na pokrycie go unaczynionym płatem skórno-tłuszczowym opartym na tętnicy nabrzusznej dolnej. Po wyłonieniu ręki z brzucha, pacjent był leczony ambulatoryjnie. Kilkukrotnie wracał do Kliniki ze wzglądu na problemy z gojeniem i zakażenie rany. W trakcie leczenia dokonano reamputacji palca I i II oraz wielokrotnych redresji. Po 2 latach od urazu pacjent posiada pełen zakres ruchu w stawie nadgarstkowym, używa kończyny do celów podporowych, ma zachowane czucie ochronne, skarży się na niespecyficzny ból barku. Chory rehabilituje kończynę.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019