Professor Antoni Hlavaty – an outstanding orthopaedic surgeon and scientist from Gdańsk. In celebration of his 98th birthday

Profesor Antoni Hlavaty – wybitny gdański chirurg-ortopeda i naukowiec. W 98. rocznicę urodzin

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.2.14

Abstract

The paper presents the private, professional and scientific life of an important Gdańsk’s orthopaedic surgeon and scientist, Professor Antoni Hlavaty, the head of the Clinic for Orthopaedics of Medical Academy of Gdansk in 1967-1990, who in April 2018 will be 98 years old. We remember the sporting – and cultural interests of Professor and the achievements of his son and his grandchildren.

Streszczenie

W pracy przedstawiono prywatny i zawodowo-naukowy życiorys wybitnego gdańskiego chirurga-ortopedy i naukowca, profesora Antoniego Hlavatego, w latach 1967-1990 kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku, który w kwietniu 2018 r. ukończy 98 rok życia . Wspomniano o sportowych i kulturalnych zainteresowaniach Profesora oraz o osiągnięciach jego syna i wnucząt.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019