Cementless neck preserving arthroplasty should be the treatment of choice in cases of coxarthrosis in middle-aged men: very good results in a mid-term follow-up study with NANOS stem and Verilast articulation

Bezcementowa krótkotrzpieniowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego powinna być leczeniem z wyboru w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego u mężczyzn w średnim wieku: bardzo dobre wyniki leczenia choroby zwyrodnionej stawu biodrowego w średnim okresie obserwacji z zastosowaniem trzpienia NANOS i artykulacji Verilast

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.3.21

Abstract

Introduction. The positive long-term outcomes of total hip replacements (THR) largely depend on the choice of joint articulation type, stem type, but also on the proper qualification of the patients.

Material and methods. The study group comprised of 106 operated between 2009 and 2011. The inclusion criteria were: men, aged between 45 and 65 years at the time of surgery, received a Smith & Nephew NANOS prosthesis with Verilast articulation, primary THR, and no previous surgical interventions in the area of the operated hip. All patients were evaluated according to the Harris Hip Score (HHS) one day before surgery, then during a medical appointment at the hospital outpatient clinic in the year 2016 another evaluation using HHS, Hip disability and Osteoarthritis Outcome (HOOS) and Oxford Hip Score (OHS) was done. Patients were also subjected to X-ray examinations.

Results. The parameters were evaluated among the whole study group, and with division into two age categories: below 60 years (group I, 48 patients) and over 60 years (group II, 58 patients). Patients obtained very good and good results for all the parameters evaluated in HHS, HOOS and OHS questionnaires.

Conclusions. Examined prosthesis is a very good solution for middle-aged men. Undoubtedly, the specific narrow study group might have had an effect on the results. Maybe further analyses with specific groups of patients would allow surgeons to choose the right implants for particular patients, resulting in improvement of long-term outcomes associated with THR.

Streszczenie

Wstęp. Odległe wyniki endoprotezoplastyki stawu biodrowego zależą w bardzo dużym stopniu od wyboru rodzaju endoprotezy, artykulacji stawowej, ale także od odpowiedniej kwalifikacji pacjenta do zabiegu.

Materiał i metody. Grupa badana składała się ze 106 chorych operowanych w latach 2009-2011. Kryteria włączenia do badania: płeć męska, wiek pomiędzy 45 a 65 lat w momencie operacji, zabieg z zastosowaniem protezy firmy Smith&Nephew Nanos z artykulacją Verilast, endoprotezoplastyka pierwotna oraz brak wcześniejszych operacji stawu biodrowego. Wszyscy pacjenci zostali ocenieni zgodnie z protokołem Harris Hip Score dzień przed operacją. W 2016 roku w trakcie kontroli w ambulatorium przyszpitalnym pacjentów oceniono według protokołów: Harris Hip Score, Hip disability and Osteoarthritis Outcome oraz Oxford Hip Score. Pacjenci zostali poddani także badaniu radiologicznemu.

Wyniki. Wszystkie badane parametry zostały ocenione dla całej grupy badanej oraz z uwzględnieniem podziału pacjentów na dwie grupy wiekowe: poniżej 60 lat (grupa I, 48 pacjentów) i powyżej 60 lat (grupa II, 58 pacjentów). Pacjenci uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki we wszystkich ocenianych formularzach.

Wnioski. Badana endoproteza jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla mężczyzn w średnim wieku. Na wyniki badania niewątpliwy wpływ ma wyselekcjonowana grupa badana. Być może dalsze badania na wąskich, określonych grupach pacjentów pozwolą na odpowiednie dobieranie implantu do pacjenta, co powinno przełożyć się na jeszcze lepsze odległe wyniki leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019