Degenerative scoliosis in the lumbosacral spine

Skolioza zwyrodnieniowa w części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.3.23

Abstract

Degenerative scoliosis of the lumbosacral region occurs in 6% of the population over 50 years of age. It is often accompanied by low back pain resulting from fibular (in the majority of patients) or frontal decompensation. Radicular pain is common, radiating to one (more often) or both (less often) lower limbs and is most often caused by lateral stenosis.

Streszczenie

Skolioza zwyrodnieniowa zlokalizowana w części lędźwiowo-krzyżowej występuje u 6% populacji powyżej 50 roku życia. Towarzyszy jej często ból mechaniczny grzbietu (low back pain) wynikający z dekompensacji strzałkowej (u większości chorych) lub czołowej. Ból korzeniowy (radicular pain) występuje powszechnie, promieniując do jednej (częściej) lub obu (rzadziej) kończyn dolnych i wynika najczęściej ze stenozy bocznej.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019