Fusion with posterior cervical cages for single level radiculopathy, a review of the literature

Usztywnienie kręgosłupa szyjnego z wykorzystaniem tylnych klatek międzystawowych u pacjentów z jednopoziomową radikulopatią, przegląd piśmiennictwa

DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.3.22

Abstract

Most patients with cervical radiculopathy improve with non-operative treatment modalities. Surgical treatment is recommended when conservative methods fail. The most common technique is anterior cervical discectomy with fusion (ACDF). Many complications including pseudoarthrosis, recurrent laryngeal nerve injury, dysphagia and adjacent segment degeneration were described as being associated with ACDF. Posterior laminoforaminotomy is another method where neck pain is a frequent complication and has the high rate of revision. Placement of posterior cervical cages (PCC) into facet joints is a recently described technique which provides fusion and indirect decompression of nerves with increased foraminal volume with minimal tissue damage using a small incision and sparing muscle dissection. Several authors reported low complication and high fusion rates with favorable clinical results.

Streszczenie

Pacjenci z radikulopatią szyjną w większości przypadków skutecznie są leczeni nieoperacyjnymi metodami. Leczenie chirurgiczne jest zalecane, gdy metody zachowawcze zawodzą. Najczęściej stosowaną techniką jest dysektomia z fuzją z dojścia przedniego (ACDF). Powikłania, w tym pseudoarthroza, uszkodzenie nerwu krtaniowego, dysfagia, i degeneracja sąsiedniego odcinka zostały opisane jako powiązane z ACDF. Tylna laminoforaminotomia to kolejna metoda, w której powikłaniami są ból szyi i częste re-operacje. Umieszczenie tylnych klatek szyjnych (PCC) w stawach jest technika pozwalająca na pośrednią dekompresję przy minimalnym uszkodzeniu mięśni. Technika wykazała się wysokim procentem fuzję przy korzystnym profilu powikłań.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019