Surgical treatment of symptomatic vertebral canal stenosis in patients with achondroplasia – case report

Chirurgiczne leczenie objawowego zwężenia kanału kręgowego u pacjentów z achondroplazją – opis przypadku

DOI: DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.4.30

Abstract

Authors report the history of two patients with achondroplasia, treated for symptomatic lumbar spinal stenosis. Both patients underwent cross-limb lengthening. During control visits they reported lumbar spine pain with increasing neurogenic claudication. In magnetic resonance imaging of the lumbar spine, we measured dural sac cross-sectional area (DSCSA) and spinal canal cross-sectional area (SCCSA) and the patients were qualified to the group of patients with critical spinal stenosis. They underwent “split” type laminotomy in the lumbar spine. In both patients, based on the Oswestry questionnaire, we noted very good result of surgical treatment. The most important change was increase of the walking distance after the procedure. In patients suffering from achondroplasia, with critical lumbar spinal canal stenosis and neurological symptoms the procedure of choice is surgical treatment. Surgical decompression of the spinal canal using “split” type laminotomy is an effective technique, preventing the destabilization of the posterior column and sagittal imbalance of the spine.

Streszczenie

Autorzy przedstawiają historię choroby dwóch pacjentów chorych na achondroplazję, leczonych z powodu objawowego zwężenia kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym. Obydwoje pacjenci przeszli operacje krzyżowego wydłużania kończyn dolnych. Podczas wizyt kontrolnych zgłosili ból kręgosłupa lędźwiowego z narastającym chromaniem neurogennym. W badaniach obrazowych rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego, na podstawie pomiaru pola przekroju worka oponowego (dural sac cross-sectional area=DSCSA) jak i pola kanału kręgowego (spinal canal cross-sectional area=SCCSA), chorzy zostali zakwalifikowani do grupy pacjentów z krytycznym zwężeniem. Wykonano u nich zabieg laminotomi typu „split” w odcinku lędźwiowym. U chorych, w oparciu o kwestionariusz Oswestry, odnotowano bardzo dobry wynik leczenia operacyjnego, a najistotniejsza zmiana dotyczyła zwiększenia dystansu jaki potrafili pokonać po zabiegu. U chorych z achondroplazją, ze skrajnym zwężeniem kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym i objawami neurologicznymi postępowaniem z wyboru jest leczenie operacyjne. Chirurgiczne odbarczenie kanału kręgowego poprzez laminotomię typu „split” jest skuteczną techniką operacyjną zapobiegającą destabilizacji tylnej kolumny kręgosłupa i dalszym zaburzeniem balansu strzałkowego kręgosłupa.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019