Results of the acetabular custom-made implants usage in extensive acetabular deficiency. Literature review

Wyniki zastosowania implantów panewkowych typu custom-made w rozległych ubytkach kostnych panewki stawu biodrowego. Przegląd literatury

DOI: 10.31139/chnriop.2020.85.3-4.10

Abstract

The treatment of massive acetabular deficiency is a challenging problem even for the most experienced orthopaedic surgeons and the acetabular custommade implants are a relatively promising treatment option for severe bone defects. The aim of this study is to summarize and evaluate outcomes of using acetabular custom-made implants. This review material consists of the results of the selective literary research into custom-made acetabular implants, conducted in Medline through PubMed databases. According to the literature, satisfactory outcomes of using acetabular custom-made implants have been reported with a survival rate of more than 90%. The acetabular custom-made implants are a promising option for massive and complex acetabular bone defects, especially Paprosky type IIIA-B, AAOS type III–IV where the defect cannot be fixed with standard implants.

Streszczenie

Leczenie rozległych ubytków panewki stanowi wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Stosunkowo obiecującą opcją leczenia w przypadku poważnych ubytków kostnych jest użycie panewkowych implantów typu „custom- made”. Celem pracy jest podsumowanie i ocena wyników stosowania panewkowych implantów typu „custom-made”. Materiał przedstawia wyniki wybiórczego przeglądu dostępnej literatury dotyczącej panewkowych implantów typu „custom-made” przeprowadzonego w Medline za pośrednictwem bazy danych PubMed. Literatura przedstawia satysfakcjonujące wyniki użycia tego typu panewkowych implantów ze wskaźnikiem przeżywalności powyżej 90%. Panewkowe implanty custom-made są więc obiecującą opcją leczenia masywnych i złożonych ubytków tkanki kostnej, zwłaszcza w przypadku ubytków Paprosky typu IIIA-B oraz AAOS typu III – IV, gdzie ubytek kostny jest na tyle rozległy, że nie może być leczony przy użyciu standardowych implantów panewkowych.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2021
3/2020
2/2020
1/2020
6/2019
5/2019