December 19, 2022

Editorial / Od Redakcji

Dear Colleagues   The end of 2022 obliges the editorial team of Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska (Polish Orthopaedics) to summarize and present the condition of our journal. Four of this year’s issues featured a new cover and layout design, proposed by the Exemplum publishing house. It is not only about graphics, but also about clear presentation and classification […]
October 4, 2022

Wskaźnik Index Copernicus Value za 2021 rok: 100,00

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska (ISSN: 0009-479X)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021. ICV 2021 = […]
July 8, 2022

Words from new Editor-in-Chief / Przesłanie od nowego redaktora naczelnego

Dear Colleagues, Two months ago I was appointed editor-in-chief at Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, a journal, the history of which dates back to 1928, i.e. the year in which the Polish Orthopaedic Society was founded. The journal went through various vicissitudes, from the publishing break caused by World War II, through the shortcomings related to the previous political […]
December 9, 2021

Wyróżnienie periodyku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Redakcja Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej oraz Wydawnictwo Exemplum informują, że nasz periodyk został zakwalifikowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Z treścią komunikatu Ministerstwa z 1 grudnia 2021 roku zapoznają się Państwo, klikając w poniższy odnośnik. [KOMUNIKAT MINISTERSTWA]  Wspólny wysiłek ostatnich lat został dostrzeżony przez gremia opiniujące. Mamy nadzieję, że […]